HŠ na polugodištu u gubitku od 44 mil. kuna

Na sjednici Nadzornog odbora HR šuma koja je održana 25. srpnja, objavljeno je kako su Šume prvu polovicu godine nakon dugo vremena završile s gubitkom od 44,6 mil. kuna, što se smatra posljedicom gospodarske krize. Rok naplate se tako navodno s 84 dana povećao na 145, a potraživanja od drvoprererađivača iznoste trenutno oko 360 mil. kuna. Kriza je razlog i za uvođenje niza dodatnih mjera štednje a dosad su se rashodi smanjili za 4%.