HRVATSKE ŠUME U AKCIJI OTKUPA ŽIRA: Potrebno je 1.600 tona žira lužnjaka i 60 tona kitnjaka

Listopad znači i redovnu godišnju akciju Hrvatskih šuma – skupljanje i otkup žira hrasta lužnjaka i kitnjaka. Akcija je započela 5. listopada, a za uslugu skupljanja žira hrasta lužnjaka Hrvatske šume plaćaju 9 KN po kilogramu, a za žir hrasta kitnjaka kunu više.

Plan ukupnih potreba HŠ-a za žirom hrasta lužnjaka u 2020. godini je oko 1.600.000 kilograma, a za žirom hrasta kitnjaka 60.000 kilograma – poručili su iz Hrvatskih šuma za Glas Slavonije. Cilj je osigurati planiranu proizvodnju kvalitetnih sjemenskih sadnica, kao važnog činidbenog faktora u šumskom gospodarenju.

U prošloj su godini od skupljača preuzeli 1.867.274 kilograma žira hrasta lužnjaka (88 posto planiranih potreba) i 1.370 kilograma žira hrasta kitnjaka (samo jedan posto planiranih potreba). Svi zainteresirani mogu se javiti u najbližu šumariju i ondje zatražiti dozvolu za skupljanje sjemenskog materijala i dobiti potrebne upute.

Otkupljuje se samo kvalitetan žir jer se onaj lošije kvalitete ne može koristiti za pošumljavanje. Svaki žir skupljač mora pregledati, da nema vidljivih oštećenja, rupa od parazita, mora biti čvrst na dodir i sjajnog oklopa.

Comments are closed.