FEDERACIJA BIH: Nakon zabrane, ponovno omogućen slobodan promet trupcima!

Zbog nestašice kvalitetne sirovine za gospodarske subjekte u drvnoj industriji Federacije BiH, Vlada FBiH je krajem prošle godine donijela privremenu mjeru kojom je promet trupaca (osim trupaca crnog bora) izvan područja FBiH trebao biti zabranjen do travnja ove godine. To je učinjeno nakon što je sličnu odluku donijela i druga entitetska Vlada Republike Srpske, što je na kraju rezultiralo time da su drvoprerađivači Distrikta Brčko ostali bez sirovine za rad. Zbog nastalih problema, odluka je početkom ovog mjeseca promijenjena te je ponovno omogućen slobodan promet trupcima u FBiH i Brčko distriktu. Apeliramo na vlasti da se zaštiti šuma kao resurs, da se donese zakon o šumama te da se donese odluka o raspodjeli u korist viših faza prerade drva, izjavio je tajnik Udruženja proizvođača namještaja BiH Amir Međić. Drvna industrija je jedna od najperspektivnijih grana industrije BiH koja svake godine bilježi rast izvoza, ali se suočava s brojnim problemima. Struka već duže vrijeme smatra kako je podrška vlasti sektoru na svim razinama zanemariva i tek simbolična.

Comments are closed.