Euroconstruct predviđa oporavak tržišta

Prema analizama koje provodi Euroconstruct među svojih 19 članica, 2011. godina trebala bi biti godina oporavka građevinskog sektora. Naime, najgora dosad bila je 2009. kada je sektor zabilježio pad od skoro 9%. Ove godine očekuje se pad od svega 0,1%, no oporavak će varirati od tržišta do tržišta. Gradnja javnih zgrada pokazala se kao najmanje osjetljiv segment tijekom gospodarske krize, a do 2013. godine očekuje se intenziviranje aktivnosti oko projekata vezanih uz energetski sektor i vodno gospodarstvo. Najpogođenija je dosad bila stambena gradnja a tako će i ostati jer se predviđa porast od svega 1,9% ove godine te se ni do 2013. ne očekuje visoka razina iz 2008. Također, preko 60% aktivnosti bit će vezano uz preuređivanje, a ne novogradnju. Najsporiji oporavak predviđa se za nerezidencijalnu gradnju. Ovo su tek neke od tema o kojima će biti riječi na sedamdesetoj Euroconstruct konferenciji koja će se održati u Helsinkiju 16. i 17. lipnja ove godine. Za više informacija na www.euroconstruct.org