EU PROJEKTI: Predstavljena struktura i tijek aktualnih Interreg projekata FORESDA i DanuBioValnet

Rosana Šimunović, projekt menadžer u Hrvatskom drvnom klasteru, sudionicima skupa u Sarajevu prezentirala je konkretna iskustava i procedure sudjelovanja u EU projektima, počevši od prijavnih koraka i aplikacija te kako pronaći međunarodne partnere. Predstavljena su dva aktualna međunarodna projekta koja se tiču na šumi baziranih industrija, a u koje su uključeni i projektni partneri iz Hrvatske, Slovenije, BIH i Srbije. U sklopu projekta FORESDA vode se brojne aktivnosti vezane za izgradnju Transnacionalne strategije za šumarstvo i drvnu industriju u Podunavlju koja će donijeti prijedloge za poboljšanje konkurentnosti sektora. DanubioValNet ima za cilj jačanje eko-inovacija, odnosno razvoj novih inovativnih bio-baziranih proizvoda kroz međusektorsku suradnju. Oba projekta financirana su iz programa Interreg Danube, a sudionici su s velikim zanimanjem primili informaciju o ponovnom aktiviranju trilaterale BiH – Crna Gora – Hrvatska kroz koju će se moći kandidirati zajednički projekti.

Comments are closed.