EU Parlament: Kompromisno rješenje za LULUCF direktivu, mjerenje C02 i šumska zemljišta

Prošli je tjedan Odbor za okoliš Europskog parlamenta usvojio izvješće zastupnika Norberta Linsa oko LULUCF direktive. Ova politika od najveće je važnosti za šumske i poljoprivredne sektore jer definira klimatske prednosti upravljanja šumama i korištenja drva.

Ključni element odnosi se na mjerenje emisija i ponora ugljika. Europska komisija je, kao dio Klimatskog i energetskog okvira do 2030. predložila nova pravila za šumarstvo bazirana na referentnom periodu 1990-2009. Usvojeno je kompromisno rješenje gdje će se intenzitet gospodarenja šumama 2020-2030 uspoređivati s periodom 2000-2012. Takav pristup uspoređivanja buduće upotrebe šuma s povijesnim intenzitetom upravljanja žestoko je kritiziran od strane šumskih i poljoprivrednih sektora. Potonji ukazuje na činjenicu da, radi iskorištavanja punog potencijala dugoročnih koristi od održivog gospodarenja šumama i dobivenih drvnih proizvoda s obzirom na ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, referentne razine morale bi uzeti u obzir najnovije podatke o šumskim resursima i relevantnim politikama. Iako se moraju priznati napori učinjeni od strane dotičnog Odbora EP, sektorske udruge upozoravaju da je još potrebno značajno raditi na poboljšanju prijedloga.

Šumski resursi u Europi su u porastu i moramo promovirati korištenje drva iz europskih šuma, kojima se održivo gospodari, rekao je Piotr Borkowski, izvršni direktor Europske asocijacije državnih šuma (EUSTAFOR) te nadodao da se takvim načinom doprinosi dostizanju klimatskih i energetskih ciljeva.

Comments are closed.