Ekološke deklaracije proizvoda! Američko drvo će ubuduće imati potvrdu o okolišnom profilu

Obzirom na rastuće zahtjeve oko nadzora trgovine drvom koji se posebice ističu kroz FSC Risk Registar i EU regulaciju trgovine drvom (EUTR), američki dobavljači drva udruženi u AHEC spremaju ponuditi tržištu originalni ekološki profil već do kraja ove godine. Bit će to jedinstveni slučaj izrade „osobne karte“ svake pošiljke drva u kojoj će, osim podataka o porijeklu koji se uobičajeno navode u certifikatima kako bi se spriječila ilegalna trgovina, također biti specificirani podaci o utjecaju na okoliš tijekom proizvodnje i transporta. Tako će se pomoću naprednog softvera označiti koliko je CO2 proizvedeno tijekom transporta, koliko je bilo onečišćenje vode u slučaju korištenja gnojiva ili pesticida ako drvo dolazi iz sađenih/plantažnih šumama itd. Potrebno je upisati osnovne varijable: vrstu, količinu, porijeklo i debljinu a sistem će automatski tablično ponuditi i sve druge parametre na osnovu kojih će se izraditi EU okolišna deklaracija za drvne proizvode. Drvo je prvi materijal za koji se izrađuje takva deklaracija koja bi trebala postati važan marketinški alat, a Amerikanci vjeruju da će taj primjer slijediti i dobavljači drugih materijala. www.ahec.org