Drvo, šuma, građa! Nova statistička brušura u Sloveniji

KBE Bioenergie

Statistički ured Republike Slovenije je u povodu obilježavanja međunarodne godine šuma pripremio posebno izdanje strukovne brošure čijim izdavanjem se željela skrenuti pažnja na značaj šuma i prerade drva u Sloveniji. Materijal je izrađen u elektroničkom obliku i dostupan je na stranici: www.stat.si/doc/pub/LES-SLO-internet.pdf . Potrajno gospodarenje je jedna od osnova slovenske doktrine upravljanja šumama, a kao rezultat toga je 58% teritorije „dežele“ pod šumom. Na 47 stranica materijala daje se pregled slovenskog i europskog šumarstva. U knjižici se problemu šume i šumskog prostora pristupa vrlo slojevito pa se dosta naglašava uloga šume u stvaranju boljeg i zdravijeg životnog prostora.