Drvni klaster sudjelovao na stručnim skupovima i sajmu obnovljivih energija u Augsburgu

Tijekom trajanja sajma obnovljivih energija RENEXPO u njemačkom Augsburgu (22.-25.09.) održano je niz stručnih skupova i tematskih konferencija s naglaskom na „obnovljivim i održivo proizvedenim energijama“. Jedna od raširenih tema sajma bila je i veća uporaba drvne biomase u europskim energetskim strategijama, a u Njemačkoj se već niz godina aktivno propagira veća uporaba drvnog peleta, briketa od drva te loženje sječkom ili krupnim drvenim ogrjevom. Europske vlade provode aktivne politike potpora osiguravši znatna sredstva za krajnje potrošače koji izaberu korištenje drvnih goriva. Na održanim manifestacijama i skupovima u Augsburgu sudjelovao je Drvni klaster Delnice, a iznesena problematika i primjeri dobre prakse iz Hrvatske rezultirali su pozivom organizatora sajma direktoru Marijanu Kavranu da na sljedećem izdanju sajma RENEXPO SOUTH EAST EUROPE, koji će se održati od 9 do 11.11. u rumunjskoj prijestolnici Bukureštu, održi predavanje o trendovima u uporabi drvne biomase u RH. Kavran je održao niz bilateralnih susreta s pojedincima i tvrtkama koji imaju interes za ulaganjem u područje većeg korištenja drvne i šumske biomase u proizvodnji energije u Hrvatskoj, a održani su sastanci s njemačkim i bavarskim institucijama koje pokazuju zapažen interes za veće uključivanje u hrvatske razvojne projekte u preradi drva i šumarstvu. Posebice je važnom ocijenjena moguća suradnja s državnom agencijom Bayern Innovativ koja razvija projekte za unaprjeđenje konkurentnosti prerađivačkih tvrtki, i to u širem području drvne industrije.