AKADEMSKA ZAJEDNICA: Nedostaje nam vremena i motiva za rad na EU projektima!

KBE Bioenergie

Jedan od naglašenih sektorskih ograničenja na konferenciji odnosio se na nedostatak obrazovanih i stručnih kadrova kao i potreba za cjeloživotnim obrazovanjem i dodatnim edukacijama. Takav stav je potvrdio u svome izlaganju i predsjednik Drvnog klastera Hercegovina Zdravko Vojvodić, ističući kako Klaster radi na jačanju konkurentnosti lokalnih tvrtki u Hercegovini i izgradnji Centra izvrsnosti koji će u prvoj fazi ojačati obrazovni sustav. Doc. dr. Damir Hodžić, prodekan za nastavu i studenska pitanja Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, iznio je niz korisnih podataka oko uključenosti Fakulteta u projekte razmjene studenata s drugim europskim univerzitetima, međutim, naglasio je kako akademskoj zajednici nedostaje vremena i dodatne motivacije za pisanje i apliciranje u EU programima, jer nastava i druge redovite aktivnosti zaokupljaju profesorima glavninu vremena. Diskusiji su se pridružili i prisutni predstavnici obrazovnih institucija: Veleučilišta u Karlovcu, Tekstilno-tehnološkog fakulteta u Zagrebu, Srednje škole za okoliš i dizajn iz Sarajeva, Univerziteta iz Mostara itd. Zaključeno je kako je potrebno više inicijativa i odgovarajućih natječaja po pitanju obrazovanja te dodatnog financijskog stimulansa za predstavnike obrazovnih institucija, koji iz EU projekata tek mogu financirati redovnu plaću, bez ikakvih dodataka, uz naravno puno veći obim posla. Dekan Fakulteta dizajna i proizvodnje namještaja i interijera iz Skopja prof. dr. Zoran Trposki, dodao je kako još uvijek u JIE postoji previše individualnih interesa i malo timskog rada. Trposki je zaključio kako treba intenzivirati aktivnosti prema Bruxellesu, stvoriti regionalne konzorcije i na to će se odsad više orijentirati.

Comments are closed.