25.10. HRVATSKI DAN BIOENERGIJE: CROBIOM priprema niz edukacijskih aktivnosti

Hrvatski dan bioenergije dio je europske kampanje za bolje razumijevanje obnovljivih izvora energije i promocije njihove veće upotrebe. Hrvatska udruga za biomasu CROBIOM će uz potporu asocijacije Bioenergy Europe održati niz aktivnosti s ciljem osvještavanja položaja bioenergenata u nacionalnoj energetskoj strategiji i podizanja svijesti o potrebi veće institucionalne i društvene potpore. Tim povodom, održat će se OKRUGLI STOL na temu ˝Položaj bioplina i biomase u energetskim strategijama RH˝. Edukacija o upotrebi tzv. čiste energije bit će usmjerena i na najmlađe, odnosno školsku populaciju gdje će se kroz EDUKACIJSKE AKTIVNOSTI U ŠKOLAMA, interaktivna predavanja i igre, predstaviti upotreba obnovljivih izvora energije i njihove koristi za čovjeka i okoliš. CROBIOM će promovirati i POŠUMLJAVANJE BRZORASTUĆIM VRSTAMA, čijim se uzgojem može po­većati proizvodnja obnovljive energije iz biomase koja očekuje veliki porast potražnje za drvom kao energentom. Europska poljoprivredna politika je prepoznala KKO kao korisne za druš­tvo i okoliš, no u Hrvatskoj je njihova upotreba još uvijek na vrlo niskim razinama. CROBIOM poziva sve zainteresirane da se priključe akciji i podrže Hrvatski dan bioenergije! Više na info@drvnipelet.hr

Comments are closed.