UNSKO-SANSKE ŠUME: Održana radionica zaštiti šuma od potkornjaka

U sklopu suradnje Šumsko – privrednog društva „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa i Šumarskog fakulteta u Sarajevu, početkom srpnja održana je dvodnevna radionica pod nazivom „Zaštita četinarskih šuma od potkornjaka“. Poučnoj radionici nazočilo je više od trideset zaposlenika ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o Bosanska Krupa, uključujući upravitelje, rukovoditelje sektora, projektante, poslovođe i tehnologe.

Prvi je dan radionice bio terenski, a okupljeni su imali priliku čuti informativne odgovore na temu zaštite šuma i preventivnog djelovanja te problematiku s kojom se bavi terensko osoblje ŠPD-a. Također su na praktičnom primjeru mogli razmotriti štetan utjecaj potkornjaka na smreku.

Ista tema obilježila je i drugi dan radionice, no na okruglom stolu naglasak je stavljen na ekološke karakteristike smreke te na smrekovog potkornjaka kao primarnog uzročnika sušenja monokultura smreke. Govorilo se i o mjerama kontrole razmnožavanja potkornjaka, nakon čega je slijedila otvorena rasprava o praktičnim problemima.

„Smreka u BiH zauzima oko 21% svih šuma i na osnovu toga možemo vidjeti koliko je važna vrsta za proizvodno šumarstvoDobra kvaliteta drva, koje ima široku uporabu u gospodarstvu, uzrok je većem korištenju ove vrste i njenom uvođenju na područja koja joj ekološki ne odgovaraju. Mi trebamo biti svjesni važnosti svih vrsta drva koja su zastupljena na našim prostorima i trebamo im osigurati uvjete i njegu koja im najbolje odgovara“, pojasnio je doc. dr. Sead Ivojević.

O važnosti zaštite šuma kao prirodnog bogatstva, kao i zaštite njenih proizvodnih procesa i proizvoda od raznih smetnji i gubitaka, izjasnio se i prof. dr. Osman Mujezinović. „Mjere treba provoditi na vrijeme, to znači da stabla trebaju biti na vrijeme primijećena i obilježena, te izvezena iz šume. Svako površno postupanje s klopkama, kao i loša higijena, rezultirat će neuspjehom, kojeg je najlakše pripisati samoj klopki, odnosno metodi.“

Comments are closed.