U SKLOPU NATURAVITE U 2020. GODINI ZASAĐENO VIŠE OD 222 HA ŠUMA: Radovi idu brže od planiranog

KBE Bioenergie

Hrvatske šume izvijestile su o dobrim rezultatima aktivnosti obnove šuma u sklopu projekta Naturavita. Za tu je namjenu izdvojeno 46,7 mil. KN, odnosno nešto više 12% ukupne vrijednosti projekta.

Tako je tijekom 2020. godine na 222 ha izvršeno izvođenje pripremnih šumsko-uzgojnih radova i sadnja. Bijela vrba je posađena na 66,06 ha, crna topola na 23,52 ha, hrast lužnjak na 79,99 ha, dok je poljski jasen posađen na 52,46 ha.

I njega sastojina je izvršena po planu – okopavanjem na 122,71 ha i njegom pomlatka na 123 ha. Zaštita šumskih sadnica postavljanjem Tulyjevih cijevi je izvršena na 0,36 ha, dok je postavljanje ograde izvršeno na 25,19 km, što je nešto više od planiranog za proteklu godinu.

Podsjetimo, kroz projekt Naturavita planira se obnoviti 1.021 ha šuma koje su bile onečišćene minama, šuma u kojima se uslijed ratnih djelovanja nije mogla izvršiti pravovremena obnova i koje su zahvaćene sušenjem i propadanjem. 

Comments are closed.