U PRVOM KVARTALU HŠ UPLATILE 42 MIL. KN ŠUMSKOG DOPRINOSA: Prošle godine uplaćeno je ukupno 125,7 mil. KN

KBE Bioenergie

Hrvatske šume objavile su kako su za prvi kvartal ove godine uplatile 42 milijuna kuna šumskog doprinosa jedinicama lokalne samouprave. Riječ je o redovitoj naknadi koju HŠ uplaćuju općinama i gradovima, a obračunava se postotnim stopama od vrijednosti prodaje drva na panju na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Ranijih godina prosječna godišnja obaveza Hrvatskih šuma d.o.o. za šumski doprinos iznosila je 50-ak milijuna kuna. Novim Zakonom o šumama iz srpnja 2018. godine stope šumskog doprinosa gotovo su udvostručene i sad iznose 5%, odnosno 10% za potpomognuta područja, od ostvarene vrijednosti prodaje drva na panju.

Tako je obveza Hrvatskih šuma s 52 milijuna kuna u 2017. godini, porasla na 126,3 milijuna kuna u 2019. godini, dok su u 2020. Hrvatske šume jedinicama lokalne samouprave uplatile iznos šumskog doprinosa u vrijednosti od 125,7 milijuna kuna.

Prema Zakonu o šumama, šumski doprinos jedinicama lokalne samouprave plaćaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju prodaju proizvoda iskorištavanja šuma, odnosno drvnih sortimenata. Riječ je o namjenskim sredstvima koje je jedinica lokalne samouprave dužna uložiti isključivo u izgradnju i održavanje infrastrukture.

Comments are closed.