SMANJENA SJEČA ŠUMA DILJEM SVIJETA: FAO upozorava da je deforestacija ipak još uvijek veliki problem!

Organizacija za hranu i poljoprivedu Ujedinjenih naroda (FAO) objavila je kako je od 1990. godine u cijelom svijetu izgubljena površina šuma ekvivalentna površini Libije, prenosi World Economic Forum. Isto tako, navodi se i kako je polovica svjetskih šuma smještena u samo pet država svijeta – Rusiji, Brazilu, Kanadi, SAD-u i Kini.

Ipak, navodi se i kako je deforestacija danas nešto sporija nego prije, ali i dalje je veliki problem. Tijekom 90-ih godišnji neto gubici šuma iznosili su 7,8 milijuna ha, dok se u proteklome desetljeću ta brojka smanjila na 4,7 milijuna ha. Najveći gubici zabilježeni su u Africi i Južnoj Americi, dok su Azija i Europa imale najviše novih šuma.

Comments are closed.