DRVNE INDUSTRIJE SREDNJE EUROPE: Tražimo odgodu primjene EUDR-a

Uredba Europske unije EUDR stupila je na snagu 29. lipnja 2023. i mora se primijeniti do 30. prosinca 2024.. Ona ima za cilj osigurati da su proizvodi napravljeni od određenih sirovina, kao što su kava, kakao, palma ulje, soja, govedina, kaučuk i drvo, koji se uvoze u EU ili izvoze iz EU, proizvedeni na način da nisu doprinijeli krčenju šuma, odnosno degradaciji šuma. Kako bi to dokazale, sektorske tvrtke moraju implementirati sustav dubinske analize. U tu svrhu potrebno je prikupiti podatke o podrijetlu primarnih proizvoda i sirovina te procijeniti i minimizirati rizike. Europska komisija uspostavila je informacijski sustav za prikupljanje tih podataka, a proces usvajanja je bio obilježen protivljenjima nekih skupina.

Sektorska udruženja drvne industrije iz Poljske, Mađarske, Češke, Slovačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske pripremaju zajedničku akciju prema lokalnim vladama, kao i prema tijelima u Bruxellesu kako bi se odgodila primjena ove uredbe, te kako bi se sadržaj EUDR-a u potpunosti revidirao i prilagodio praktičnim zahtjevima tržišna, a ne da EUDR postane nova administrativna i birokratska prepreka za nesmetani protok drvnih roba. Zahtjevi EUDR-a znače nerazmjeran birokratski napor za tvrtke, što može značiti vezanje golemih ljudskih i financijskih resursa. Osim toga, za očekivati je negativne učinke na međunarodnu konkurentnost, ističu o ovoj alijansi drvne industrije koja je stvorena upravo kako bi se utjecalo na izmjenu ovog pomalo „pretjerano birokratiziranog“ zakonodavstva, a predvode je Austrijanci.

Prednosti ovih pretjeranih propisa nisu vidljive, posebno za zemlje koje imaju učinkovite zakone o očuvanju šuma, poput Austrije i drugih zemalja EU-a. Smatra se kako Komisija mora uzeti u obzir sve procese u opskrbnim lancima šumarstva i drvene industrije te kako operativna praksa ne smije postati prekomplicirana. Rok se u svakom slučaju mora produžiti, a odredbe EUDR-a se moraju temeljno preispitati nakon izbora za Europski parlament u 06/2024. Sektorske udruge smatraju kako EU treba nastaviti s vodećom svjetskom ulogom u borbi protiv globalne deforestacije, ali ne na štetu konkurentnosti svojih tvrtki, ističe se u ovoj inicijativi.

Comments are closed.