DRAX UBRZAVA TRANZICIJU NA BIOMASU: Dioničari žele udvostručiti proizvodnju peleta

KBE Bioenergie

Drax Grupa planira ubrzati svoj plan da postane vodeći proizvođač električne energije iz biomase zamjenom ugljena drvnim peletima. No, ta objava nije naišla na odobravanje brojnih organizacija za zaštitu okoliša, koje su u zadnje vrijeme sve glasnije u lobiranju protiv biomase.

Tako je u ožujku 20 organizacija za zaštitu okoliša poslalo pismo dioničarima Drax Grupe u kojem upozoravaju da bi izgaranje više uvoznog drvnog peleta moglo ubrzati klimatsku krizu i utjecati na gubitak biološke raznolikosti.

Drax je odbacio te optužbe i naglasio kako je „sagorijevanje drvnih peleta ugljično neutralno jer se emisije koje se ispuštaju izgaranjem drvnih peleta u elektrani nadoknađuju emisijama koje drveće apsorbira dok raste“.

Comments are closed.