BIOENERGY EUROPE: EU zabilježila ogroman skok u potrošnji peleta!

Države Europske unije tijekom 2021. povećale su proizvodnju peleta za oko 9%, odnosno za 1,6 milijuna tona, pokazuje najnovije izvješće Bioenergy Europe asocijacije. Istovremeno, EU je i dalje najveći potrošač peleta na svijetu i 2021. godine potrošila je 24,5 milijuna tona, što je veliko povećanje u odnosu na 2020. godinu, kad je potrošeno 3,9 milijuna tona manje.

Proizvodnja peleta u svijetu

Daleko najveći proizvođač peleta i dalje je Njemačka, s 3,35 milijuna tona, a slijedi ju Litva s 2,1 milijun tona. Zanimljiv je i podatak kako se u top 10 svjetskih proizvođača peleta nalazi njih čak 7 iz EU. Osim Njemačke i Litve, tu su Švedska, Francuska, Poljska, Austrija i Estonija.

Sjevernoamerička proizvodnja između 2020. i 2021. porasla je za oko 4%, što predstavlja apsolutno povećanje od nešto više od 500.000 tona. Važno je napomenuti da je ovo povećanje gotovo isključivo posljedica rasta proizvodnje u Kanadi, gdje je proizvodnja porasla za 15% ili 490.000 tona.

SAD je i dalje vodeći u globalnoj proizvodnji peleta, s približno 9,3 milijuna tona proizvedenih u 2021.

Nagli rast potrošnje peleta u EU

U svijetu već nekoliko godina značajno raste potrošnja peleta. Između 2020. i 2021. potrošnja je porasla za 16%, što predstavlja približno 6,5 milijuna tona. EU je i dalje najveći potrošač peleta na svijetu i 2021. godine potrošila je 24,5 milijuna tona, odnosno 3,9 milijuna tona više u odnosu na 2020. godinu.

Jedan od najvećih pokretača ovog rasta bila je povećana potrošnja u Nizozemskoj (+40%, ili 940.000 tona), uglavnom u industrijske svrhe (proizvodnja električne energije). Mnoge druge zemlje također su zabilježile snažan rast, uključujući Dansku (+25%, gotovo 700.000 tona), Njemačku (+29%, 660.000 tona) i Francusku (+23%, 530.000 tona). Što se tiče relativnog rasta, najupečatljiviji porast je u Poljskoj, gdje je potrošnja porasla za 76%. To je uglavnom zbog državnih poticaja za stambene korisnike (kao što je Program za čisti zrak) koji je udvostručio potrošnju u kućanstvima (s 350.000 do 700.000 tona).

Proizvodni kapaciteti

U usporedbi s 2020. godinom, ukupni proizvodni kapacitet u EU27 porastao je za 6,2% – s 24,1 milijuna tona na 25,6 milijuna tona. Ovo povećanje rezultat je otvaranja 21 nove proizvodne lokacije, sa 753 u 2020. na 774 lokacije u 2021. Stvarna proizvodnja porasla je za 8,9% – s 18,3 milijuna tona na gotovo 20 milijuna tona. Ostale europske zemlje zabilježile su povećanje proizvodnih kapaciteta za 8,7% između 2020. i 2021., pri čemu se njihova stvarna proizvodnja povećala za gotovo 15%.

Iako još nije prikazano u podacima predstavljenim u izvješću, ruska invazija na Ukrajinu ozbiljno je poremetila tržište peleta u Europi, a većina zemalja trenutno razvija nove strategije za povećanje proizvodnje u nastojanju da nadoknadi nedostatak peleta, koji se prije uvozio iz Rusije, Ukrajine i Bjelorusije.

Dodajmo još i kako je, povijesno gledano, povećanje industrijske potrošnje bilo glavni pokretač povećanja potrošnje peleta na europskoj razini. Međutim, između 2020. i 2021. stambena i komercijalna potrošnja porasla je za oko 17% (+2,65 milijuna tona), dok je industrijska potrošnja narasla za 11% (+1,7 milijuna tona).

Comments are closed.