ZAJEDNIČKA IZJAVA EU UDRUŽENJA I DIONIKA: Treba nam nova strategija europskog šumarstva!

Na šumi baziran sektor unutar EU-a predstavljaju prepoznatljive europske asocijacije poput EUSTAFOR-a, CEPF-a, CEI BOIS-a i COPA-COGECA. U svom prošlotjednom zajedničkom priopćenju istaknuli su nekoliko ključnih pitanja koja bi se trebala razmotriti u sklopu Strategije o biološkoj raznolikosti EU, dokumenta koji se upravo usvaja u Bruxellesu i ima za cilj smanjenje gubitaka biološke raznolikosti i oštećenja ekosustava unutar Europske unije.

Održivo gospodarenje šumama ključno je u održavanju bioraznolikosti, a Strategija o biološkoj raznolikosti nastavlja promicati aktivnosti koje doprinose uravnoteženosti ekosustava. Također, dinamičan pristup očuvanju prirode kao dijelu održivog gospodarenja šumama ključan je za uspješnu provedbu navedene Strategije te je potrebno usredotočiti se na ranije definirane ciljeve zaštite koji se temelje na provjerenim podacima, a ne na štetne rezultate zbog velikih ograničenja. U posljednjem dijelu izjave na šumi baziran sektor poziva donositelje odluka iz EU-a da razviju holističku, višedimenzionalnu i sveobuhvatnu EU strategiju o šumama nakon 2020., s načelima održivog gospodarenja koja će osigurati učinkovit i uravnotežen daljnji razvoj EU instrumenata koji se odnose na šume.

Na kraju se naglašava kako se EU i dalje može osloniti na svoj odličan šumarski sektor i stručnjake koji već stoljećima osiguravaju održivo upravljanje šumama u Europi te da oni, kao čuvari šumske biološke raznolikosti, moraju prilikom izrade EU Strategije za biološku raznolikost biti u središtu razvojnih interesa.

Comments are closed.