VIŠI STANDARDI: Krenulo certificiranje sječke ”GoodChips”

Već se duže vrijeme razmišlja o sustavima certificiranja koji će na EU ra­zini osigurati usklađivanje kvalitete drvne sječke, ali i procesa proizvodnje te trgovine ovim sve traženijim drvnim gorivom. Uglavnom, proizvođači drvnih goriva ovim postupkom žele postići još višu cijenu, što se već do­godilo s peletom, a sada se isto sprema za sječku. Radi se o certifikaciji koju provodi treća strana, gdje neovisno tijelo za certifikaciju potvrđuje kako certificirana sječka (iverje) udovoljava zahtjevima kvalitete Good­Chip. Zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom imaju uvijek za cilj zadovo­ljiti visoka očekivanja kupaca, zbog čega su oni spremni podnijeti više troškove nabave. U konačnici certificiranje će povećati povjerenje ku­paca u smislu kako sječka zadovoljava rigorozne zahtjeve u cijelom lancu nabave i proizvodnje. Sustav je pokrenula europska udruga za biomasu Bioenergy Europe a predviđeno je kako će se u svakoj zemlji imenovati jedan nacionalni partner. Više na www.goodchips.eu

Comments are closed.