ŠVICARSKA PREDLAŽE MANJE SJEČE U ŠUMAMA: Strah od pada cijena trupaca

Kriza s koronavirusom utječe i na mnoge tvrtke u Europi koje gospodare šumama. Udruga šumovlasnika iz švicarskog Berna (BWB) predviđa kako će mjere koje su poduzete u borbi protiv koronavirusa ubrzo značajno smanjiti potražnju za drvnim proizvodima.

Udruga apelira na svoje članove da smanje predviđene etate i da se do daljnjega, a sukladno zakonskim mogućnostima, smanje uobičajene aktivnosti, što se opravdava neizvjesnom ekonomskom situacijom. Budući da je opskrba drvne industrije za sada dobra, udruga je pozvala vlasnike šuma, šumarske tvrtke i šumarska poduzeća da “odmah zaustave sječu” jer BWB strahuje kako će doći do tržišnog zasićenja, što ponovno može drastično utjecati na cijene drvnih sortimenata.

–Moraju se provoditi samo hitne i zakonske djelatnosti te nužne intervencije u šumi. Ovo je izvanredna situacija, stoga ako želimo imati zadovoljavajuću opskrbu i izbjeći gubitke, trebamo vidjeti s čime raspolažemo na skladištima i što će se dalje sjeći. Sada su iznimno važne vrlo intenzivne konzultacije između vlasnika šuma i drvne industrije, navodi se u toj udruzi.

Comments are closed.