„ŠUME U RUKAMA ŽENA – DA, MI TO MOŽEMO!“: Virtualna konferencija o ženama u sektoru šumarstva

KBE Bioenergie

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije i Hrvatski savez udruga privatnih šumovlasnika hrvatski su partneri na projektu Fem4Forest „Šume u rukama žena“, koji okuplja sveukupno 14 partnera iz 10 zemalja (Slovenije, Hrvatske, Austrije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunjske, Češke, Bugarske, Ukrajine).

U sklopu projekta, 29. listopada, održat će se virtualna konferencija „Šume u rukama žena – da, mi to možemo!“, a ciljevi su predstaviti nove inicijative Fem4Forest u dunavskoj regiji, primjere dobre prakse žena u sektoru šumarstva, promicati daljnju integraciju žena u sektoru šumarstva, kao i započeti raspravu i stvoriti novu mrežu dionika u šumarskom sektoru.

Sam projekt je financiran u okviru Programa transnacionalne suradnje Interreg Dunav, a započeo je 1. srpnja. Vodeći partner je Slovenski šumarski institut, a voditeljica projekta je dr. Nike Kranjc. Registracije traju do 23. listopada, a registrirati se možete ovdje.

Comments are closed.