STUDIJSKA POSJETA: 4.-5.7. sektor ide na dva dana u Njemačku, Francusku i Luxembourg!

KBE Bioenergie

Prijenos najboljih europskih industrijskih i trgovačkih praksi te korištenje EU fondova predstavljalo je fokus sektorske konferencije koja se prethodnih godina sredinom 7. mjeseca tradicionalno održavala u Bruxellesu. Organizator, Hrvatski drvni klaster, ove godine sudionicima nudi poboljšan program koji uključuje posjetu EU institucijama, ali i konkretne prilike za upoznavanje s primjera uspješnog transfera znanja u šumarstvu, drvnoj industriji i energiji iz drva. KONFERENCIJA će ove godine biti održana 5.7. u Europskom parlamentu u Strasbourgu na temu konkurentnosti bio-baziranih industrija, a domaćin je hrvatska zastupnica Marijana Petir te klub Europske pučke stranke.

Sadržajan program 4.-5.7. uključuje tri države i čak pet gradova gdje će se realizirati niz studijskih posjeta, ali i sastanci s njemačkim strukovnim udrugama u području drva u graditeljstvu, kao i sastanci s udrugama kupaca, uvoznika i distributera namještaja. U Metzu će se posjetiti najveća francuska kogeneracija i mreža toplovoda od čak 100 km. U Luxembourgu će se posjetiti Europska investicijska banka, dok će se kroz predstavljanje konkretnih slučajeva odobrenih EU projekta iz Njemačke prezentirati najbolja iskustva koja mogu pomoći sudionicima u budućem apliciranju za EU novac.

Organizator za zainteresirane tvrtke i pojedince osigurava kompletan paket koji uključuje letove, transfere, smještaj te pristup svim predviđenim sadržajima tijekom posjete. Više informacija na linku ili na info@drvniklaster.hr te na telefonu + 385 98 9282 610.

Comments are closed.