STRUČNA PRAKSA ZA STUDENTE ŠUMARSKOG FAKULTETA: Poslodavci, prijavite se!

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskom komorom inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Centrom kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj i Drvnim klasterom Slavonski hrast, kao partnerima na projektu, provodi projekt „Razvoj i provedba stručne prakse na studijima Šumarskog fakulteta“ koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

Primarna svrha i cilj projekta je pružiti mogućnost studentima Šumarskog fakulteta da steknu praktične vještine kroz provedbu stručne prakse. Studenti će u suradnji s mentorima u poduzećima i nastavnicima na fakultetu rješavati problemske zadatke na koje će nailaziti u realnom sektoru. Na taj način će ih se dodatno osposobljavati da budu spremni za tržište rada i ostanu kod svojih mentora kao mogućih budućih, potencijalnih poslodavaca.

Prva aktivnost projekta je dvodnevna edukacija na temu stručnog usavršavanja mentora i nastavnika koja će se održati u Vinkovcima od 30.09. do 01.10.2020. godine. Voditelji projekta zato pozivaju sve poslodavce u drvnom sektoru da se prijave za sudjelovanje u projektu stručne prakse, a više informacija dostupno je na www.cekom.hr

Comments are closed.