POČETNA KONFERENCIJA EU PROJEKTA „NATURAVITA“: Strateški projekt razminiranja, obnove i zaštite šuma u Slavoniji

U Osijeku je održana početna konferencija projekta Naturavita čiji su korisnik Hrvatske šume, a partneri Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Hrvatske vode te Javna ustanova Park prirode Kopački rit. Projekt Naturavita provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020, a ukupna vrijednost je 376,8 mil.  KN, dok 85 % odnosno 314,1 mil. KN čine bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda.

Riječ je o strateškom projektu kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa u projektnom području koje je zbog ratnih djelovanja i dalje onečišćeno ili se sumnja na minsko eksplozivna sredstva te na neeksplodirana ubojita sredstva, a zbog čega nije moguće adekvatno upravljati šumama. Ujedno, to je najvrjedniji projekt zaštite okoliša u regiji koji se u potpunosti provodi na području Osječko – baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima, na području Parka prirode Kopački rit i u Regionalnom parku Mura – Drava.

Konferenciju je uvodnim riječima započeo član Uprave Igor Fazekaš naglasivši kako je projekt potaknut posljedicama ratnih djelovanja te zagađenosti minama u zaštićenim područjima Natura 2000 što je onemogućavalo provedbu iste te sprječavalo redovno upravljanje šumskim područjima. – Zadovoljni smo što je do sada razminirano gotovo cijelo područje od očekivanih 2.536 ha što omogućuje Hrvatskim šumama da započnu sa svojim aktivnostima u sklopu projekta te da je na 85 ha sadnja već obavljena – rekao je Fazekaš.

Projekt je prisutnima predstavila voditeljica projekta Marija Herceg naglasivši pri tome važnost ovakvih projekata za regionalni razvoj. Predstavivši do sada ostvarene rezultate, aktivnosti i očekivanja saznali smo kako će se biološka obnova provesti na 1.021 ha što uključuje zamjenu sastojina stranih vrsta sa sastojinama autohtonih vrsta na 441 ha. Obnovit će se i izgraditi protupožarna infrastruktura, uspostavit će se edukacijska infrastruktura, provesti edukacija u svrhu podizanja svijesti o opasnostima od mina te provesti zaštita voda i od voda ovisnih ekosustava.

Za sudionike konferencije organiziran je terenski obilazak projektnog područja gdje je prisutnima upriličena pokazna vježba pirotehničara MUP-a, a obišli su dijelove na kojima se već nalazi mlada šuma zasađena u sklopu projekta. Razdoblje provedbe projekta je od 23. lipnja 2015. godine do 23. rujna 2023. godine.

Comments are closed.