NA DTK STIŽE 26 SLOVENSKIH PARLAMENTARCA: Zajednička sjednica Odbora za poljoprivredu

KBE Bioenergie

Nakon tri tematske sjednice Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora održanih proteklih godina, ove godine se proširuju aktivnosti parlamentarnog odbora. Na drvno-tehnološkoj konferenciji održat će se zajednička sjednica odbora za poljoprivredu slovenskog parlamenta i hrvatskog  sabora.

Predsjednik Odbora i saborski zastupnik Tomislav Panenić ističe kako sa slovenskim kolegama postoji odlična suradnja, a budući da postoji niz sličnosti u sektorskoj problematici šuma i prerade drva, poput sanacija šteta od elementarnih nepogoda, suzbijanja potkornjaka  i slično, odlučili smo pozvati slovenske kolege u Opatiju gdje će boraviti  važni predstavnici na šumi baziranog sektora.

Očekujemo kvalitetne rasprave i zaključke, kazao je Panenić te najavio kako će predstavnici obaju parlamenata  nakon sjednice posjetiti šumska  područja u Gorskom kotaru.

Comments are closed.