Koruška: Općine namjeravaju s EU i javno-privatnim sredstvima izgraditi drvni centar

Koruške općine imaju namjeru otkupiti stari kompleks Lesna-Žaga Otiški Vrh u stečaju i na 5,2 hektara pokrenuti proizvodnju. Za izgradnju centra naziva LIGNA predviđa se 2.34 mil EUR koji ove godine nisu osigurani u proračunima pa se predviđa javno-privatno partnerstvo, a nakon 2016. i veće korištenje EU fondova. Na području Koruške djeluje 263 drvoprerađivačka subjekata koji zapošljavanju 1.100 radnika, a izgradnjom ovog centra zaposlilo bi se još 440 radnika. U projekt su uključene lokalne razvojne agencije koje su izradile strateški plan koji uključuje povezivanje drvoprerađivača, zajedničke tržišne aktivnosti te planove na području edukacije.

 

Comments are closed.