KOGENERACIJA U DANSKOJ: Najveći projekt tvrtke Polytechnik u Europi

KBE Bioenergie

Tvrtka Polytechnik, sa sjedištem u gradiću Weissenbachu u Austriji, ostvarila je projekt za toplinarsku tvrtku Hillerød Forsyning iz grada Hillerøda u Danskoj. Radi se o komunalnoj tvrtki koja upravlja velikim toplinarskim sustavom koji uključuje novo kogeneracijsko postrojenje na drvne ostatke. Postrojenje je izvedeno prema načelu ˝ključ u ruke˝ i projektirano je za toplinski učinak od 28 MWt i najveću snagu na stezaljkama generatora od 5,2 MWe. Ovo je ujedno i najveće takvo kogeneracijsko postrojenje na biomasu s organskim Rankineovim ciklusom (ORC) u Europi. Već više od 50 godina tvrtka Polytechnik bavi se projektiranjem, proizvodnjom, prodajom i puštanjem u pogon toplovodnih, parnih i vrelouljnih kotlovskih postrojenja i kogeneracijskih postrojenja na biomasu i drvni otpad sa snagama u rasponu 300 – 30 000 kW. U tom je razdoblju u mnogim zemljama širom svijeta u pogon pušteno više od 3500 kotlovskih postrojenja. Predstavnik tvrtke Polytechnik za tržište JIE Viktor Radić (v.radic@polytechnik.at) će u Dubrovniku na Adriatic Wood Days predstaviti mogućnosti i rješenja ovog dobavljača po principu ˝ključ u ruke˝. 

Comments are closed.