JAVNI POZIV U SLOVENIJI: Predviđena isplata 10 mil. EUR poticajnih sredstava za OIE u 2019.

KBE Bioenergie

Agencija za energetiku Slovenije objavila je poziv za dodjelu poticajnih sredstava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) i visokoučinkovite kogeneracije u ukupnom iznosu od 10 mil. EUR. Poticaji su namijenjeni novim i obnovljenim elektranama koje koriste OIE i postrojenjima za kombiniranu proizvodnju toplinske i električne energije, a rok za podnošenje prijava je početkom veljače. Slovenija je na ime poticaja isplatila 143,5 mil. EUR u 2017. godini, što je 2% manje nego u 2016. godini. Tim iznosom je podržana proizvodnja ukupno 3.864 postrojenja, od 944,9 GWh električne energije u 2017. godini, što je predstavljalo pad od 6% u odnosu na 2016. godinu. U prvoj polovini 2018. godine isplaćena su poticajna sredstva u iznosu od 69,4 mil. EUR, što je 11% manje nego u prvoj polovini 2017. godine. Poticajna sredstva su instrument državne pomoći koji je odobrila EU, s ciljem da pomogne Sloveniji da do 2020. godine dostigne nacionalni udio obnovljivih izvora energije od 25%. Na kraju 2016. slovenski udio OIE iznosio je oko 21%, objavila je Energetika.net.

Comments are closed.