IZAZOVI OKO FSC-a: Postoje li rizici za certifikate u Hrvatskoj?

Nastavno na zaključak Vlade RH o potrebi smanjenja broja agencija i trgovačkih društava u vlasništvu države, postoje izvjesne naznake da će se i tvrtke kćeri u vlasništvu Hrvatskih šuma, među ostalim i Hrvatske šume consult d.o.o., likvidirati. HŠ consult d.o.o. je osnovana upravo radi pružanja intelektualnih usluga u širem području gospodarenja prirodnim resursima, a među njihovim najvažnijim aktivnostima bilo je upravljanje FSC shemom u Hrvatskim šumama. Cjelokupna površina kojom gospodare Hrvatske šume certificirana je daleke 2002.godine čime je kupcima hrvatske sirovine osiguran pouzdan izvor certificiranog drva, a samim time i velika komparativna prednost na tržištu. U vrijeme donošenja certifikata Hrvatske šume posjedovale su najveći sustav FSC certifikacije u svijetu, a i danas je među najvećima, zbog čega je njihov nadzor uobičajeno predmet pomnog i detaljnog auditiranja, a o njihovom certifikatu direktno ovisi preko 300 CoC certifikata sektorskih tvrtki. U stručnoj javnosti postoje neke naznake mogućih scenarija budućeg preuzimanja upravljanja FSC certifikatom u Hrvatskoj, prije svega iz akademskih krugova ili kroz preraspodjelu poslova unutar sustava Hrvatskih šuma. Korisnici cerifikata ističu kako je važno nastaviti s ovim važnim procesom te bezbolno razriješiti ovaj administrativni proces, jer je danas nezamislivo plasirati necertificirano drvo i drvne proizvode na svjetsko tržište.

Comments are closed.