HZZ OBJAVIO NATJEČAJE ZA FINANCIRANJE MINIMALNE PLAĆE: Prijavite se na poveznicama

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost je već aktivna mjera potpore za poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti i samostalne profesije) u visini 3.250 KN po radniku.

Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinice lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25 posto ili više. Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. https://mjera-orm.hzz.hr/potpora-ocuvanje-radnih-mjesta

Comments are closed.