HRVATSKE ŠUME PRIMJENJUJU VALUTU OD 100 DANA POČEVŠI S 1.1.2020.: Oprez za neplatiše!

Temelj za formalno donošenje ranije najavljene Odluke o odobrenju duljeg roka ispunjenja novčane obveze plaćanja drvnih sortimenata za 2020. godinu bila je uputa Skupštine Društva. Rok se produljuje sa 60 dana do 100 dana od dana izdavanja računa i vrijedi za sve isporuke drvnih sortimenata po godišnjim ugovorima trupaca i prostornog drva za 2020. godinu, uključujući sve isporuke od 1. siječnja 2020. godine.

Prethodni zaključak Vlade RH i nadležnog ministarstva prošli tjedan je najavio ovu odluku koja proizlazi iz činjenice izvanrednog poslovnog okruženja uslijed pandemije koronavirusa. Odluka je donesena jer se očekuje negativan utjecaj tržišnih okolnosti na pravovremenost izvršavanja financijskih obveza u poslovnim transakcijama između HŠ i kupaca, s time da je primjenjiva isključivo na ugovorne kupce koji poštuju sve ugovorne obveze s naslova kupoprodajnog ugovora te uredno izvršavaju sve financijske obveze i nemaju dospjelih dugovanja prema Društvu dužih od 15 dana od dana dospijeća.

Drvoprerađivački sektor je kroz proteklih mjesec dana od nadležnih tijela, osim ove mjere, tražio i djelomično smanjenje cijena pojedinih drvnih sortimenata, ali tom prijedlogu za sada nije udovoljeno.

Comments are closed.