Hrvatske šume pozivaju tvrtke na međusobnu suradnju oko kupoprodaje piljene građe i elemenata

Pozivom od 24.07. Uprava Hrvatskih šuma uputila je drvoprerađivačke tvrtke na veću suradnju u kupoprodaji na domaćem tržištu, a sve s ciljem kako bi se primjena fito-sanitarnih mjera, odnosno Naredbe o sprečavanju širenja hrastove mrežaste stjenice iz lipnja 2017. u čim manjoj mjeri odrazila na poslovanje tvrtki, posebno manjih poslovnih subjekata.

Pred desetak dana održana je sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog drvnog klastera, a glavna tema odnosila se upravo na ublažavanje učinaka Naredbe, budući da su najviše pogođeni manji drvoprerađivački pogoni koji ne ispunjavaju tehnološke uvjete, odnosno ne prerađuju drvo do razine navedene u Naredbi. Evidentno je da je Uprava HŠ poduzela žurne mjere pa dio industrije hvali navedenu inicijativu Hrvatskih šuma, dok dio tvrtki smatra da je trebalo puno preciznije utvrditi komercijalne oblike i ulogu Hrvatskih šuma u budućim komercijalnim poslovima između malih tvrtki i zainteresiranih domaćih kupaca. Sve tvrtke mogu uputiti svoje prijedloge i potrebe do 7.8. na adresu prodaja.trupaca@hrsume.hr . Više informacija je dostupno na linku:
http://nadmetanja.hrsume.hr/javnipoziv/20170313_trupci_2017/18_Poziv%20za%20iskaz%20interesa.pdf

Comments are closed.