HRVATSKE ŠUME POMAŽU STRADALIMA U POTRESU: Privremeni smještaj u lovačkim kućama i donacije ogrjeva, materijala i obroka

I Hrvatske šume pomažu od prvog dana u sanaciji štete na Banovini. Tako je razrađen plan za pomoć stradalom stanovništvu i gospodarstvu, a uključuje smještaj u lovačkim kućama za građane koji ne mogu nastaviti boraviti u svojim objektima te donaciju ogrjeva za sve kojima je to potrebno, kao i mesa divljači u svrhu opskrbe obrocima stradalog pučanstva i osoblja koje radi na sanaciji šteta.

Isto tako, donesena je odluka o donaciji trupaca za izradu krovišta i stolarije te kamenog materijala za nasipanje površina na koje će biti smješteni privremeni kontejneri, a u tijeku obnove donirat će i parket za obnovu kuća. Istovremeno, donesena je i Odluka o odgodi plaćanja do 140 dana za kupce drvne sirovine koji su stradali u potresu.

„Kao i u svim dosadašnjim kriznim situacijama i elementarnim nepogodama, Hrvatske šume spremno su priskočile u pomoć stradalom stanovništvu koristeći vlastite resurse i raspoloživu logistiku, što će nastaviti činiti i dalje“, poručili su iz Hrvatskih šuma.

Comments are closed.