HRVATSKE ŠUME DAJU 9 KN ZA KILOGRAM ŽIRA: Osigurano je 27 mil. KN

KBE Bioenergie

S prvim danom listopada Hrvatske šume krenule su s preuzimanjem ovogodišnjeg uroda žira sakupljenog u registriranim šumskim sjemenskim objektima. Za usluge skupljanja žira hrasta lužnjaka plaćat će 9 kuna bruto za kilogram fizičkim osobama i 7,20 kuna za kilogram + PDV pravnim osobama.

Za žir hrasta kitnjaka cijena je nešto veća, odnosno za fizičke osobe 10 kuna za kilogram, a za pravne 8 kuna plus PDV. Trenutno postoje potrebe za 250 do 280 vagona žira hrasta lužnjaka i 15 do 20 vagona žira hrasta kitnjaka. Drugim riječima, potrebno je oko 3.000 tona ploda, koji će se koristiti za sadnju novih šuma.

Iz Hrvatskih šuma poručuju kako se otkupljuje samo kvalitetan žir koji je zdrav i bez vidljivih oštećenja, dok se onaj lošije kvalitete vraća sakupljačima jer se ne može koristiti za pošumljavanje. Prije početka sakupljanja svi zainteresirani sakupljači moraju doći u pripadajuću šumariju gdje će dobiti dozvolu za sakupljanje sjemenskog materijala i detaljne upute. Pravne osobe dodatno trebaju potpisati Ugovor s Hrvatskim šumama.

Comments are closed.