HRASTOVA STJENICA U BRUXELLESU: Europski pilanari traže više informacija o budućnosti Naredbe!

Tajništvo EOS-a (Europske udruge pilana) obaviješteno je da je tijekom srpnja na posljednjem sastanku Stalnog odbora za biljke, životinje i hranu (Odjel za biljno zdravstvo) raspravljano o učincima zabrane prijevoza hrastovih trupaca u Hrvatskoj. Istom prilikom predstavnici hrvatskih nadležnih institucija izjavili su da je moguće izmijeniti nacionalni propis te da su u tijeku dodatna istraživanja i izrada studije, što će pomoći oko zauzimanja konačnog stajališta oko nacionalnih mjera za suzbijanje hrastove mrežaste stjenice (Corythucha arcuata). Budući da je EOS vrlo zainteresiran za ovu problematiku, zatražili su dodatne informacije od strane hrvatskih članova, kako bi se europska stručna javnost mogla obavijestiti o budućnosti ove zabrane. Dio europskih stručnjaka ističe pozitivan stav po ovom pitanju i predviđa kako je u ovisnosti od dobivenih rezultata moguće i potpuno povlačenje navedene Naredbe.

Comments are closed.