FZOEU PROMIČE OIE: Objavljen Javni poziv vrijedan 10 mil. KN

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost daje javnim ustanovama 10 mil. KN u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije. Tako će se sufinancirati rekonstrukcija postojećih kotlovnica ugradnjom jednog ili više sustava koji koriste OIE, poput kotlova na biomasu, dizalica topline, sunčanih toplinskih pretvarača te fotonaponskih modula.

Prijaviti se mogu ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, a za projekte će moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, ovisno o lokaciji. Javne ustanove mogu dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje, a maksimalan iznos sufinanciranja je do 500.000 kuna, za jedan ili više sustava na jednoj ili više građevina.

Javne ustanove vrlo često imaju zastarjele i neučinkovite sustave grijanja te je namjera ovog programa potaknuti rekonstrukciju kotlovnica, koje bi umjesto energenata poput lož ulja trebale koristiti lokalno dostupne obnovljive izvore energije – rekla je zamjenica direktora Fonda Alenka Košiša Čičin-Šain.

Comments are closed.