EU STATISTIKE: Drvo i šuma zapošljavaju 3,3 milijuna radnika diljem EU-28

Na šumi bazirani sektori ostvaruju čak 11% europske prerađivačke proizvodnje, a razvoj zaposlenosti u sektorima prerade drva i drvnih proizvoda te u proizvodnji namještaja je usko pratio industrijske trendove u razdoblju od 2000. do 2008. godine, kao i u periodu nakon oporavka od posljedica globalne krize. U sektoru prerade drva i proizvodnji proizvoda od drva, uključujući proizvodnju namještaja zaposleno je 1,9 milijuna radnika, dok u djelatnosti proizvodnje celuloze, papira i proizvoda od papira radi 641.000 osoba.

Promatramo li tržište EU-28, sektorska zaposlenost je smanjena za 16,8% tijekom razdoblja od 2000. do 2015. godine, a najveći gubitci radnih mjesta između tri podsektora zabilježeni su kod proizvodnje namještaja  od čak 29,0% manje zaposlenih. Za 22,2% smanjila se radna snaga u proizvodnji papira, dok je broj ljudi u drvnoj industriji pao za 26,5%. Jedini pozitivni pomak u zaposlenosti ostvaren je u šumarstvu, koje je u poslovima sječe i vuče zabilježilo povećanje od 6,9% u istom razdoblju, što sektorski analitičari objašnjavaju stalnom potrebom za unapređenjem EU strategije za održivo upravljanje šumama, ali i kao posljedicu velikog povećanja potražnje za drvnim gorivom, odnosno za drvnom biomasom.

Comments are closed.