EKOLOŠKI PRITISAK NA PROIZVOĐAČE PELETA U SAD: Je li izvozom peleta u EU uništavaju šume?

Već se duže vrijeme vodi intenzivna medijska kampanja na globalnoj razini protiv uporabe drva u energetske svrhe, stoga analitičari pretpostavljaju da iza napada stoje određeni energetski lobiji, kojima ne odgovara sve veća uporaba peleta u svijetu, koja je prema prognozama prešla 30 mil. tona. U SAD-u, koji prednjači po proizvodnji industrijskog peleta, tom se temom bave različita ekološka i znanstvena vijeća i zainteresirane skupine, koji kroz medije primjerice navode kako ”spaljivanje drvnih peleta oslobađa 65% više ugljičnog dioksida od ugljena po MWh”. Lobisti fosilnog sektora navode kako je industrijska proizvodnja drvnog peleta potpuno nepotrebna i kako usporava borbu protiv klimatskih promjena te kako bi trebalo usmjeriti sve subvencije i resurse u ”prave obnovljive izvore poput vjetra i solarne energije”. Na udaru kritičara našla se tvrtka Enviva koja od 2004. razvija alternative za čistu energiju u odnosu na fosilna goriva i ima najveće proizvodne kapacitete na Istočnoj obali SAD-a. Njihov najveći kupac elektrana DRAX, koja se nalazi u Velikoj Britaniji, potroši preko 7 mil. tona peleta godišnje, a ekolozi tendenciozno ponavljaju sporan podatak kako se u njihovoj proizvodnji emitira do 23 mil. tona CO2, što traži kompenzacijske mjere kroz sadnju 60 mil. sadnica i njihovu njegu kroz barem 10 godina. Lobističke skupine ističu kako će prijelaz Draxove elektrane s ugljena na drvo u konačnici povećati emisiju CO2, ali zbog “računovodstvene pogreške” u Energetskoj direktivi EU. DRAX navodno izbjegava desetke milijuna naknada za zagađenje, istovremeno primajući stotine milijuna subvencija. Europa generira više od 75% svjetske potražnje drvenog peleta, a trećina se odnosi na elektrane koje spaljuju pelet u proizvodnji električne energije. Osim EU, tržište peleta sve više raste u Japanu i Južnoj Koreji, koje koriste upravo pelet kao pogodan oblik obnovljivih izvora energije.

Comments are closed.