Afrički državnici u Zagrebu na edukaciji o biomasi

Prošli je tjedan održana radionica FAO-a za predstavnike raznih afričkih vlada, koju je organizirao Energetski institut Hrvoje Požar. Radi se o alatu za biomasu BEFS RA tool, koji omogućava preliminarnu analizu potencijalnih okolišnih i socijalno-ekonomskih rizika i koristi projekata korištenja biomase u energetske svrhe, s naglaskom na sigurnost hrane.

Comments are closed.