2017. JE DOSEGNUT VRHUNAC U PROIZVODNJI NAMJEŠTAJA: Objavljeni podaci Eurostata

KBE Bioenergie

Podaci Eurostata pokazuju da je vrijednost proizvodnje namještaja od drva u Europskoj uniji i UK-u u 2019. godini iznosila 42,5 mlrd. EUR, odnosno 1,4% manje u odnosu na prethodnu godinu. Retrospektivno izgleda kao da je oporavak proizvodnje namještaja u EU nakon eko­nomske krize 2008. dosegao vrhunac već 2017. godine, jer je 2019. bila druga godina zaredom u padu, a pandemija Covida-19 oštetila je tržišne izglede i za 2020.

Prošle godine, proizvodnja namje­štaja u EU-u i dalje je bila manja za 20%, u usporedbi s godinama nepo­sredno prije krize 2008. godine. Prošle godine zabilježen je nagli pad proi­zvodnje namještaja u Italiji (-8%), te nešto umjereniji u Njemačkoj (-3%), Francuskoj (-2%), Rumunjskoj (-3%) i Švedskoj (-1%). Ti su padovi samo djelomično nadoknađeni porastom proizvodnje u Poljskoj (+ 1%), Velikoj Britaniji (+ 5%), Španjolskoj (+ 4%), Litvi (+ 10%), Danskoj (+ 2%) i Nizo­zemskoj (+ 1%).

Prodaja namještaja u Uniji i UK-u u 2019. godini dose­gnula je 40,4 mlrd. EUR, što je rast od 0,6% u odnosu na 2018. Prodaja se najviše po­većala u Velikoj Britaniji (+ 6%), Francuskoj (+ 2%) , Špa­njolskoj (+ 8%), Nizozemskoj (+ 8%), Rumunjskoj (+ 3%), Austriji (+ 7%) i Belgiji (+2 %).

Istovremeno, europski su proizvo­đači namještaja izgubili unutarnji tr­žišni udio u EU-u od inozemnih proi­zvođača 2019. godine, iako su u cje­lini ostali vrlo dominantni. U 2019. go­dini 86,4% ukupne prodaje namještaja na tržištu Europske unije i UK-a činili su domaći proizvodi, što je neznatno niži postotak u odnosu na prethodnu godinu (87,6%).

Comments are closed.