ZAKLJUČEN JAVNI POZIV HRVATSKIH ŠUMA: Kakve su procedure za nabavu drvne sirovine?

Dva poziva Hrvatskih šuma od krucijalnog interesa za drvnu industriju i energetski sektor, zaključeni su u nedjelju 2. prosinca 2018. Drvoprerađivači s nestrpljenjem očekuju objavu rezultata, iako su se Pozivi bazirali na Pismu razumijevanja potpisanom s Udruženjem drvoprerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Neke su tvrtke u prethodnom periodu uputile primjedbe na pozive, ali glavnina je sektora uglavnom disciplinirano ispunila prijave. Poticanje finalizacije drvne sirovine, razvoj proizvodnih kooperacija kao oblika finalne proizvodnje, obnova i razvoj tradicijskih obrta kao oblika finalizacije su glavni ciljevi Pisma razumijevanja. Continue Reading →

VIŠI STANDARDI: Krenulo certificiranje sječke ”GoodChips”

Već se duže vrijeme razmišlja o sustavima certificiranja koji će na EU ra­zini osigurati usklađivanje kvalitete drvne sječke, ali i procesa proizvodnje te trgovine ovim sve traženijim drvnim gorivom. Uglavnom, proizvođači drvnih goriva ovim postupkom žele postići još višu cijenu, što se već do­godilo s peletom, a sada se isto sprema za sječku. Radi se o certifikaciji koju provodi treća strana, gdje neovisno tijelo za certifikaciju potvrđuje kako certificirana sječka (iverje) udovoljava zahtjevima kvalitete Good­Chip. Zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom imaju uvijek za cilj zadovo­ljiti visoka očekivanja kupaca, zbog čega su oni spremni podnijeti više troškove nabave. U konačnici certificiranje će povećati povjerenje ku­paca u smislu kako sječka zadovoljava rigorozne zahtjeve u cijelom lancu nabave i proizvodnje. Continue Reading →

IZAZOVI OKO FSC-a: Postoje li rizici za certifikate u Hrvatskoj?

Nastavno na zaključak Vlade RH o potrebi smanjenja broja agencija i trgovačkih društava u vlasništvu države, postoje izvjesne naznake da će se i tvrtke kćeri u vlasništvu Hrvatskih šuma, među ostalim i Hrvatske šume consult d.o.o., likvidirati. HŠ consult d.o.o. je osnovana upravo radi pružanja intelektualnih usluga u širem području gospodarenja prirodnim resursima, a među njihovim najvažnijim aktivnostima bilo je upravljanje FSC shemom u Hrvatskim šumama. Cjelokupna površina kojom gospodare Hrvatske šume certificirana je daleke 2002.godine čime je kupcima hrvatske sirovine osiguran pouzdan izvor certificiranog drva, a samim time i velika komparativna prednost na tržištu. U vrijeme donošenja certifikata Hrvatske šume posjedovale su najveći sustav FSC certifikacije u svijetu, a i danas je među najvećima, zbog čega je njihov nadzor uobičajeno predmet pomnog i detaljnog auditiranja, a o njihovom certifikatu direktno ovisi preko 300 CoC certifikata sektorskih tvrtki. U stručnoj javnosti postoje neke naznake mogućih scenarija budućeg preuzimanja upravljanja FSC certifikatom u Hrvatskoj, prije svega iz akademskih krugova ili kroz preraspodjelu poslova unutar sustava Hrvatskih šuma. Continue Reading →

KLASTER NA SKUPŠTINI CEI-Bois: Ograničiti upotrebu formaldehida!

Europska konfederacija drvne industrije (CEI-Bois), glas sektora u Europi, održala je svoju opću skupštinu u Lisabonu, 29.11.2018. Hrvatski drvni klaster član je od  2016. godine, a do sada je uspješno ostvarena suradnja s drugim europskim nacionalnim udruženjima. Na godišnjoj skupštini vodećeg EU udruženja drvne industrije, uz uobičajena izvješća, predstavljene su i mnogobrojne aktivnosti, među kojima se ističe sudjelovanje u donošenju EU Strategije za bioekonomiju, revizija Europske šumarske strategije te direktive o upotrebi zemljišta (LULUCF). Tema obnovljivih izvorima energije (REDII) i tzv. Continue Reading →

VIJESTI IZ EUROPSKOG PARLAMENTA: Usvojen ambiciozan Energetski paket zakona

Prošli tjedan je u EU odrađen veliki zakonodavni posao. Europski parlament je glasovanjem u utorak usvojio tri važna zakonodavna akta – Uredbu o upravljanju energetskom unijom, Direktivu o energetskoj učinkovitosti i Direktivu o promicanju obnovljivih izvora energije, odnosno tzv. Energetski paket zakona. Pred države članice postavljeni su još zahtjevniji ciljevi za energetsku učinkovitost, obnovljivce i udio biogoriva, čime Europska unija, uz paket zakonodavstva o kružnom gospodarstvu, odlučno usmjerava tranziciju europskog gospodarstva ka održivom razvoju i učinkovitoj uporabi resursa u narednih deset godina. Novi zakonodavni paket nameće obvezu dostizanja najmanje 32,5 % energetske učinkovitosti na EU razini do 2030. Continue Reading →

UJEDINJENI U CILJEVIMA: Konstruktivan dijalog sektorskih tvrtki

Na inicijativu Hrvatskog drvnog klastera održano je druženje najznačajnijih tvrtki u drvno-prerađivačkom sektoru. Više od 20 sudionika konstruktivno je raspravljalo o sektorskim izazovima te su dogovorene nove aktivnosti u cilju poboljšanja sektorskih rezultata i bolje promocije drvne industrije. Kao jedan od najvećih izazova istaknut je problem nedostatka kadrova, potreba za dosljednim provođenjem Pisma razumijevanja te artikuliranog i argumentiranog prisustva sektora u medijima. Isti dan održan je i Izvršni odbor Hrvatskog drvnog klastera te Hrvatske udruge za biomasu CROBIOM. Rezimirao se rad ovih asocijacija proteklih mjeseci te je dogovoren zajednički nastup na Adriatic Wood Days u Dubrovniku (3.-4.12.) gdje će tvrtke predstaviti uspješne primjere povlačenja EU sredstava. Continue Reading →

ADRIATIC WOOD DAYS: Dolaze međunarodni stručnjaci. U najavi zanimljive teme!

Posljednje ovogodišnje stručno okupljanje sektora probudilo je interes brojnih stručnjaka iz EU koji su najavili svoj dolazak u Dubrovnik. Na Adriatic Wood Days obradit će se široki spektar tema koje se tiču na šumi baziranih industrija, a neki od ključnih predavača iz Njemačke, SAD-a, Italije, Francuske itd. prenijet će iskustva i novitete po pitanju certificiranja sječke i peleta, sektorskih kretanja na svjetskom tržištu, međunarodne suradnje u industriji namještaja i sl. Brojni inozemni gosti istaknuli su kako tržište JIE ima potencijala te kako im je jedan od ciljeva dolaska u Dubrovnik upoznavanja prilika u JIE, transfer znanja ali i ostvarivanje B2B kontakata s domaćim sektorskim dionicima za intenziviranje buduće poslovne suradnje. AWD ima i jaku domaću i regionalnu institucionalnu podršku pri čemu je naglasak na temi budućih sektorskih strategija te povlačenja sredstava za razvoj iz EU fondova. Continue Reading →

POZIV ZA TVRTKE: Radionica na temu razvoja inovativnih proizvoda

U okviru ovogodišnjeg AWD-a održat će se i tzv. radionica ideja, namijenjena tvrtkama i pojedincima koji imaju ideju koju žele razviti ili su u potrazi za inovativnim idejama na temelju kojih će razvijati nove proizvode i usluge kako bi osigurali održivost svoje tvrtke. Cilj ove radionice je uspostava projektnih konzorcija čiji će članovi biti predstavnici tvrtki, istraživačkih i potpornih sektorskih institucija, a uključene tvrtke će za svoje ideje dobiti stručnu podršku u smislu razvoja proizvoda odnosno usluge te plasmana i marketinga. 

Ciljane grupe sudionika: tvrtke (male, srednje, velike), dizajneri, projektanti, R&D sektor, institucije nadležne za na šumi bazirane sektore, marketinški stručnjaci. Broj sudionika: do 20 (na dan 19.11. dostupno još 12 slobodnih mjesta). Continue Reading →