VIJESTI IZ EUROPSKOG PARLAMENTA: Usvojen ambiciozan Energetski paket zakona

Prošli tjedan je u EU odrađen veliki zakonodavni posao. Europski parlament je glasovanjem u utorak usvojio tri važna zakonodavna akta – Uredbu o upravljanju energetskom unijom, Direktivu o energetskoj učinkovitosti i Direktivu o promicanju obnovljivih izvora energije, odnosno tzv. Energetski paket zakona. Pred države članice postavljeni su još zahtjevniji ciljevi za energetsku učinkovitost, obnovljivce i udio biogoriva, čime Europska unija, uz paket zakonodavstva o kružnom gospodarstvu, odlučno usmjerava tranziciju europskog gospodarstva ka održivom razvoju i učinkovitoj uporabi resursa u narednih deset godina. Novi zakonodavni paket nameće obvezu dostizanja najmanje 32,5 % energetske učinkovitosti na EU razini do 2030. Continue Reading →

UJEDINJENI U CILJEVIMA: Konstruktivan dijalog sektorskih tvrtki

Na inicijativu Hrvatskog drvnog klastera održano je druženje najznačajnijih tvrtki u drvno-prerađivačkom sektoru. Više od 20 sudionika konstruktivno je raspravljalo o sektorskim izazovima te su dogovorene nove aktivnosti u cilju poboljšanja sektorskih rezultata i bolje promocije drvne industrije. Kao jedan od najvećih izazova istaknut je problem nedostatka kadrova, potreba za dosljednim provođenjem Pisma razumijevanja te artikuliranog i argumentiranog prisustva sektora u medijima. Isti dan održan je i Izvršni odbor Hrvatskog drvnog klastera te Hrvatske udruge za biomasu CROBIOM. Rezimirao se rad ovih asocijacija proteklih mjeseci te je dogovoren zajednički nastup na Adriatic Wood Days u Dubrovniku (3.-4.12.) gdje će tvrtke predstaviti uspješne primjere povlačenja EU sredstava. Continue Reading →

ADRIATIC WOOD DAYS: Dolaze međunarodni stručnjaci. U najavi zanimljive teme!

Posljednje ovogodišnje stručno okupljanje sektora probudilo je interes brojnih stručnjaka iz EU koji su najavili svoj dolazak u Dubrovnik. Na Adriatic Wood Days obradit će se široki spektar tema koje se tiču na šumi baziranih industrija, a neki od ključnih predavača iz Njemačke, SAD-a, Italije, Francuske itd. prenijet će iskustva i novitete po pitanju certificiranja sječke i peleta, sektorskih kretanja na svjetskom tržištu, međunarodne suradnje u industriji namještaja i sl. Brojni inozemni gosti istaknuli su kako tržište JIE ima potencijala te kako im je jedan od ciljeva dolaska u Dubrovnik upoznavanja prilika u JIE, transfer znanja ali i ostvarivanje B2B kontakata s domaćim sektorskim dionicima za intenziviranje buduće poslovne suradnje. AWD ima i jaku domaću i regionalnu institucionalnu podršku pri čemu je naglasak na temi budućih sektorskih strategija te povlačenja sredstava za razvoj iz EU fondova. Continue Reading →

POZIV ZA TVRTKE: Radionica na temu razvoja inovativnih proizvoda

U okviru ovogodišnjeg AWD-a održat će se i tzv. radionica ideja, namijenjena tvrtkama i pojedincima koji imaju ideju koju žele razviti ili su u potrazi za inovativnim idejama na temelju kojih će razvijati nove proizvode i usluge kako bi osigurali održivost svoje tvrtke. Cilj ove radionice je uspostava projektnih konzorcija čiji će članovi biti predstavnici tvrtki, istraživačkih i potpornih sektorskih institucija, a uključene tvrtke će za svoje ideje dobiti stručnu podršku u smislu razvoja proizvoda odnosno usluge te plasmana i marketinga. 

Ciljane grupe sudionika: tvrtke (male, srednje, velike), dizajneri, projektanti, R&D sektor, institucije nadležne za na šumi bazirane sektore, marketinški stručnjaci. Broj sudionika: do 20 (na dan 19.11. dostupno još 12 slobodnih mjesta). Continue Reading →

ZAPAŽENE AKTIVNOSTI CROBIOMA U EU: Drugi mandat u Odboru direktora u europskoj asocijaciji za bioenergiju

Na prošlotjednoj Skupštini Bioenergy Europe, koja se održala u njemačkom Hannoveru, izabran je novi Odbor direktora, u čijem je odlučivanju sudjelovao i CROBIOM kao punopravni član te krovne europske lobističke asocijacije za bioenergiju. Odbor čine predsjednik, dopredsjednik i nekoliko direktora iz punopravnih i pridruženih članova, a u postupku izbora vrednuju se aktivnosti asocijacija, ali i akademske, stručne i profesionalne karakteristike kandidata. Sve zapaženija pozicija CROBIOM-a u ovoj europskoj asocijaciji potvrđena je reizborom tajnika CROBIOM-a Marijana Kavrana za člana Odbora direktora. Podsjetimo, Kavran je prvi put izabran za člana Odbora na prošlim izborima u studenom 2016. Cilj mandata je daljnje jačanje pozicije i prepoznatljivost bioenergije i biomase na europskom tržištu, ali i na razini državnih politika te promocija njene veće upotrebe. Continue Reading →

BIRA SE NAJBOLJI EUROPARLAMENTARAC 2019.: EUSTAFOR podržao Petir

Europska udruga državnih šuma, skraćeno EUSTAFOR, je na prijedlog Hrvatskog drvnog klastera nominirala zastupnicu Marijanu Petir za MEP Awards 2019. Radi se o prestižnoj nagradi koja se dodjeljuje najboljim zastupnicima u Europskom parlamentu u određenim kategorijama, a zastupnike nominiraju nevladine udruge, instituti i zaklade koji se bave europskim politikama. Ova središnja europska asocijacija za šumarstvo prepoznala je rad zastupnice Petir u Europskom parlamentu i doprinos u raspravama, posebno oko rješavanja problema razminiranja šuma u RH i BIH, oko tretiranja biomase kroz regulativu o obnovljivim izvorima energije te oko uporabe i korištenja šumskog zemljišta. Zastupnica je sudjelovala i u cijelom procesu izrade nedavno usvojenog Energetskog paketa zakona u svojstvu izvjestiteljice Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj EP te je izjavila zadovoljstvo jer će konvencionalna biogoriva i nadalje zadržati svoju ulogu u dekarbonizaciji prometnog sektora, dok će se posebno promicati uvođenje naprednih biogoriva i veće korištenje obnovljive električne energije u sektoru prometa. ˝Države članice bogate šumskom biomasom i nadalje će moći koristiti taj važan prirodni i obnovljiv resurs poštujući kriterije održivosti zasnovane na procjeni rizika˝, istaknula je Petir. Continue Reading →

BIOENERGY EUROPE: Objavljeno Europsko statističko izvješće za 2018.! Preuzmite besplatan primjerak

Svake godine od svog prvog izdanja 2007., europska lobistička asocijacija Bioenergy Europe (ex AEBIOM), u suradnji s brojnim međunarodnim stručnjacima, u svom Europskom statističkom izvješću donosi detaljan i jedinstven pregled stanja tržišta bioenergije u zemljama članicama EU-28. Izvješće za 2018. godinu je upravo objavljeno, a po prvi puta je ono dostupno i široj javnosti na besplatno preuzimanje. S više od 150 grafikona i slika, čitatelji mogu dobiti ažurirane informacije o proizvodnji i tržištu biomase, peleta, biogoriva, bioplinskim postrojenjima te ostalim ključnim informacijama koje mogu služiti donositeljima odluka, investitorima i ostalim stručnjacima u analizi dosadašnjeg i budućeg smjera razvoja bioenergije. U Izvješću se ističe i Hrvatska, najviše u kontekstu dostizanja ciljeva za 2020. Continue Reading →

PREKOGRANIČNA SURADNJA: BIH traži projektne partnere u Hrvatskoj

Predstavnici Hrvatskog drvnog klastera su protekli mjesec u nekoliko navrata proveli na terenu u susjednoj Bosni i Hercegovini gdje su održali niz sastanaka s predstavnicima institucionalnih, akademskih i gospodarskih struktura. Razmijenila su se stajališta i aktualnosti u drvnoj industriji i šumarstvu Hrvatske i BIH te prilike za intenziviranje regionalne suradnje. Kao važna zajednička tema nametnulo se korištenje EU fondova i apliciranje zajedničkih projekata na natječaje. Iz BIH ističu kako imaju želju ojačati svoje kapacitete, educirati ljude i pripremiti programe, a u tomu za primjer slijede hrvatska iskustva. Prva prilika za zajedničko apliciranje moguća je do 20. Continue Reading →

MEĐUSEKTORSKI DIJALOG: Susret međunarodnih klastera u Zagrebu

Više od 90 klastera iz zemalja zapadnog Balkana i EU okupit će se 22. i 23.11. u prostorijama Tehnološkog parka na Zagrebačkom velesajmu. Povod je održavanje konferencije na inicijativu Europske komisije, a u cilju razmjene interesa i iskustava klastera. Raspravit će se mogućnosti za daljnje osnaživanje klastera u vidu podrške tvrtkama u transferu znanja i jačanju konkurentnosti, a kao krajnji cilj je intenziviranje suradnje i generiranje inovacija na međusektorskoj razini. Continue Reading →

KOGENERACIJA U DANSKOJ: Najveći projekt tvrtke Polytechnik u Europi

Tvrtka Polytechnik, sa sjedištem u gradiću Weissenbachu u Austriji, ostvarila je projekt za toplinarsku tvrtku Hillerød Forsyning iz grada Hillerøda u Danskoj. Radi se o komunalnoj tvrtki koja upravlja velikim toplinarskim sustavom koji uključuje novo kogeneracijsko postrojenje na drvne ostatke. Postrojenje je izvedeno prema načelu ˝ključ u ruke˝ i projektirano je za toplinski učinak od 28 MWt i najveću snagu na stezaljkama generatora od 5,2 MWe. Ovo je ujedno i najveće takvo kogeneracijsko postrojenje na biomasu s organskim Rankineovim ciklusom (ORC) u Europi. Već više od 50 godina tvrtka Polytechnik bavi se projektiranjem, proizvodnjom, prodajom i puštanjem u pogon toplovodnih, parnih i vrelouljnih kotlovskih postrojenja i kogeneracijskih postrojenja na biomasu i drvni otpad sa snagama u rasponu 300 – 30 000 kW. Continue Reading →