Završio Svjetski tjedan šume

8. listopada završio je Svjetski tjedan šume povodom kojeg se u Rimu održao forum na temu “Novi ekonomski mehanizmi: Implikacije za na šumi bazirane politike i oblike upravljanja”. Organizator foruma je Sveučilište Toskana i FAO organizacija pri UN-u, dok je glavni podupiratelj organizacija IUFRO. Na forumu je svoja gledišta sučelilo preko 100 znanstvenika te menadžera iz područja šumarstva iz cijeloga svijeta, a glavna je tema bio razvoj nedavno donesenih međunarodnih mjera u šumarstvu.