Započela obnova Valis Fagusa

Prema prelininarnom policijskom izvještaju uzrok požara, u kojem je pred dva mjeseca izgorjela lakirnica i krovna konstrukcija tvrtke VALIS FAGUS, je statički elektricitet. Procijenjena šteta je veća od 700 tisuća EUR, dok je osiguranje pokrilo tek pola milijuna kuna. Prema riječima Zdravka Jelčića, direktora Spin Valisa, tvrtke majke Valis Fagusa, trenutno se obnavlja krovna konstrukcija, dok su u tijeku i pregovori s talijanskim dobavljačima opreme za lakiranje kako bi se pogon čim prije stavio u funkciju. Proizvodnja je do tada prebačena u Spin Valis čija lakirnica trenutno radi u tri smjene.