Zakon o preradi drva u proceduri već na jesen?

KBE Bioenergie

Čini se da bi dopunjena verzija Zakona o preradi drva već u jesen ponovno mogla krenuti u proceduru usvajanja u Saboru. Prijedlog zakona na čije je odredbe drvna industrija proteklih godina istaknula niz primjedbi, već je bio predmet saborskih rasprava, a poznat je i stav nadležnog saborskog Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Proteklih mjeseci moglo se čuti da Ministarstvo ne odustaje od zakona, a najnovije najave govore da će zakon uskoro biti ponovno aktualiziran. Neke od spornih odredbi odnosile su se na novi inspekcijski nadzor kao i na regulativu oko zapošljavanja stručnjaka i potrebu certificiranja proizvodnje i proizvoda, a sve bi to, prema mišljenju drvoprerađivača, znatno otežalo njihovo poslovanje i utjecalo na konkurentnost. Tu je i pitanje osnivanja novih sektorskih institucija, agencija i razvojnih centara što je vjerojatno u suprotnosti s aktualnom Vladinom orijentacijom preispitivanja poslovanja i spajanja svih vladinih tijela u cilju daljnje racionalizacije i štednje. Pitanje raspoloživosti drvne sirovine koja je bilo predviđeno osnivanjem Burze drva više nema isti značaj kao u razdoblju izrade prvih prijedloga jer se cijelo svjetsko tržište drvne sirovine znatno izmijenilo. Zanimljivo je da stari prijedlog zakona nije posebno obrađivao pitanja zaštite okoliša i ekološke aspekte prerade drva u kontekstu usklađivanja sa zakonodavstvom EU, što je u EU reguliranom nizom općih zakona budući da u nijednoj zemlji članici ne postoji sličan sektorski zakon pa bi Hrvatska bila prva zemlja sa zakonom o preradi drva. S obzirom na dosad odrađenu proceduru, vjerojatno se neće provoditi nova rasprava među drvoprerađivačima, nego će isti morati lobirati kod parlamentarnih zastupnika kao bi im navedeni zakon išao u prilog i olakšao poslovanje.