Za smreku i do 100 EUR

Prema posljednjim podacima s bavarskog i austrijskog tržišta, potražnja za pilanskim sortimentom neuobičajeno je velika za ovo doba godine. Ta je činjenica rezultirala i malim povećanjem cijena, pa za smreku klase B/2b-4 treba izdvojiti gotovo 100 EUR/m3. Prodaja jele pala je u drugom kvartalu, a prodajne cijene za klasu SL BC 2b kreću se između 70 i 78 EUR/m3, dok cijena građevinskog drva iznosi nešto preko 80 EUR. Cijene celuloznog drva variraju od 36 EUR /m2 fco šuma, dok su cijene energetskog drva zasad relativno stabilne.