Za 100 kuna uloženih u drvnu biomasu dobijamo energiju koja košta 410 kuna

KBE Bioenergie

Krajem siječnja održana je tiskovna konferencija Udruge za razvoj Hrvatske, na kojoj je predsjednik udruge Nikola Čupin ustvrdio kako je Hrvatskoj potreban potpuni energetski i gospodarski zaokret na nacionalnoj razini. Istaknuo je kako Hrvatska ima relativno velike zalihe obnovljive energije u koje se između ostalog ubraja i drvna biomasa, ali da je njihova iskorištenost nedovoljna. Naime nizom mjera kao što je masovna gradnja kogeneracijskih postrojenja na drvnu biomasu, postupnu tipizaciju postrojenja i ukljućenje domaće industrije u intenzivan tehnološki razvoj energetskog korištenja šumske i poljoprivredne biomase, korištenje solarne energije i energije vjetra, može se postići da se Hrvatska ovisnost o uvozu energije svede na svega 4%. Usporedbe radi, Hrvatska trenutno uvozi 50% energije, a samo iz obnovljivih izvora ima potencijal da zadovolji čak 64% svojih potreba. Što se tiče drvne biomase iskorištenost je dosegla 4%, ali još je to daleko od potencijala koji ona ima. Čupin je iznio i zanimljiv podatak da za svakih 100 kuna uloženih u drvnu biomasu dobivamo energiju koja košta 410 kuna.