WWF i IKEA financiraju uvođenje FSC certifikata u Tuzli

Certificiranje šuma u Tuzlanskom kantonu se provodi na 56.000 hektara a finacira se od stranih subjekata koji provode i podupiru projekt «Promoviranje održivog gospodarenja šumama kao podrška održivom razvoju u Bosni i Hercegovini». WWF, glavna globalna organizacija za zaštitu okoliša, provodi projekt u partnerstvu sa Šumarskim fakultetom u Sarajevu i uz financijsku potporu IKEE. Glavni cilj projekta je povećati transparentnost poslovanja i radne standarde u šumarstvu te prepoznati i bolje upravljati šumama visoke zaštitne vrijednosti. Osim javnog šumskog poduzeća u Tuzli, CoC certifikat se uvodi i u tvrtku Ramex čime će se ostvariti nadzorni lanac koji osigurava ekološku i socijalnu komponentu u šumarstvu i preradi drva. Iskustva pokazuju da FSC certifikat povećava konkurentnost drvne industrije, dok istovremeno osigurava da se šumama gospodari održivo, uvažavajući načela očuvanja njihove biološke raznolikosti i društvene važnosti, istaknula je Stella Šatalić, WWF voditeljica programa zaštite šuma u sklopu Mediteranskog programa.