Vlasnici moraju sami preuzeti odgovornost za svoje šume

Sredinom prošlog tjedna održana je 1. Regionalna konferencija šumoposjednika jugoistočne Europe koja je okupila preko 180 šumovlasnika iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije te goste iz Bruxellesa, Austrije, Mađarske, Bugarske i Španjolske. Stanje u privatnim šumama u Hrvatskoj i zemljama JIE ne može se ocijeniti kao zadovoljavajuće. Očigledna je slaba mobilizacije sirovine i česte su ilegalne sječe, a od komercijalnih šuma u RH, privatni posjedi čine gotovo 30%. Razlike između službenih evidencija sječe u privatnim šumama i procjena stručnjaka odstupaju i nekoliko puta, dok će se problem gospodarenja privatnim šumama, za koje neki vlasnici ni ne znaju gdje im se nalaze, aktualizirati narednih godina. Za očekivati je da se sukladno EU praksi više neće tolerirati grmljem obraslo zapušteno poljoprivredno zemljište i šikara koja dominira nekim hrvatskim krajobrazima. U svim zemljama jugoistočne Europe situacija je slična, a osnovna karakteristika je rascjepkanost posjeda te neusklađeno stanje u katastarsko-gruntovnoj evidenciji. „Vlasnici moraju sami preuzeti odgovornost za svoje šume“, poruka je višestruko apostrofirana od strane predstavnika europskih udruženja šumoposjednika, pri čemu je naglasak na sustavnoj edukaciji te kontinuiranom informiranju o stanju na tržištu. Naime, nedostatak tržišta drva iz malih šumoposjeda je jedna od najizraženijih prepreka u procesu veće mobilizacije sirovine jer vlasnici često ne znaju kome prodati trupce i ogrjevno drvo, što ih svakako demotivira za daljnje gospodarenje. Stanoviti napredak postignut je osnivanjem Šumarske savjetodavne službe, no istu je prošle godine u sklopu anti-kriznih mjera Vlada ukinula te je problematika privatnih šuma vraćena pod ingerenciju državne tvrtke Hrvatske šume d.o.o. Više na www.privatne-sume.com