Vlada donijela novu uredbu o dražbi drva. Privatne šume isključene iz nadmetanja!

KBE Bioenergie

Na svojoj 253. sjednici Hrvatska vlada je 17.09. usvojila novu Uredbu o dražbi određenih drvnih sortimenata.  Uredbom se propisuje postupak prodaje putem dražbe i to za ogrjevno drvo višemetrice kao i  za neobrađeno drvo (tarifne oznake 4401 i 4403), a dražbe će se odvijati na temelju javne objave putem javnog nadmetanja. Ovom Uredbom je stavljen izvan snage stari propis iz 2014. koji se odnosio i na prodaju drvnih sortimenata iz privatnih šuma, dok se novi propis, koji će stupiti na snagu po objavi u NN, odnosi na prodaju državne sirovine kojom upravljaju Hrvatske šume, kao i na drugu drvnu sirovinu u državnom vlasništvu. Uvjet za sudjelovanje je prethodna registracija na web portalu Hrvatskih šuma, a u nadmetanju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe iz Europske unije, tržišta europskog gospodarskog prostora, kao i ponuditelji izvan EU ili njihovi zastupnici. Ponuditelji moraju pripremiti dokumentaciju koja mora biti jasna, razumljiva i nedvojbena, ali nije navedeno na kojem jeziku se podnosi prijava budući da na nadmetanju mogu ravnopravno sudjelovati domaće i strane fizičke i pravne osobe iz EU kao i izvan EU. Domaći drvoprerađivači iz djelatnosti C16 i C31 ne posjeduju nikakvu natječajnu prednost, već je glavni uvjet trgovačka djelatnost ponuditelja. Početnu cijenu drvnih sortimenata čini važeća cijena po cjeniku trgovačkog društva Hrvatske šume uvećana za troškove do mjesta prodaje i naknadu za korištenje šumskih cesta. Na prijedlog stručnog Povjerenstva koje rukovodi nadmetanjem, ministar nadležan za gospodarstvo donosi obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja s kojim se sklapa Ugovor, koji služi kao osnova za transport i izvoz i kojim se dokazuje porijeklo drvne sirovine te se isti ne može prenijeti na drugu osobu. Iz nove Uredbe nije razvidno na koji će se način prodavati opisana drvna sirovina iz privatnih šuma, odnosno hoće li za izvoz iste izvan teritorija RH trebati dodatna dokumentacija ili je izostavljanjem iz dražbe izvršena potpuna liberalizacija kretanja navedenih roba iz privatnih šuma.

Comments are closed.